หน่วยงานหลักศธ.

banner01
banner03
banner02

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

gpf
b_brainMOE
b_qlf
24_1

ค้นข่าวมาเล่า จากเว็บครูไทย

เวียนทราบประชาสัมพันธ์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 20

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

หนังสือ “7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1526 

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก และวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job Magazine) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ผู้สนใจสามารถเปิดอ่านข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันตกทุกฉบับได้ทางเว็บไซต์ www.lmi.ratchaburi.com และ www.doe.go.th/lmi_ratchaburi

กระทรวงพาณิชย์ ขอความอนุเคราะห์นำโลโก้ Creative Thailand ไปใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากประสงค์ขอไฟล์โลโก้สามารถติดต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

เนติบัณฑิตยสภา ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฏหมาย พ.ศ. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2560 ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน 37 อัตรา และนิติกร 18 อัตรา

ผู้บริหารระดับสูง

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ดร.พิธาน พื้นทอง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4
 
นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ
รองศึกษาธิการภาค 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.4

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

facebook

ปณิธานความดี