รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

046131
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
196
1325
44084
2862
3506
46131

Your IP: 34.204.183.113
2020-02-22 04:38
ประชุมจี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมชี้แจงแนวนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ
ร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562
การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่
งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ระดับภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

18-02-2563

 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานในการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภ...

Read more

14-02-2563

 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 และนายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติรูปการ...

Read more

03-01-2563

 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 ได้ต้อนรับ ท่านมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตร...

Read more

20-12-2562

 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาะิการภาค 4 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับภาค โครงการ TFE (Teams For Educ...

Read more

19-12-2562

 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาะิการภาค 4 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับภาค โครงการ TFE (Teams For Educ...

Read more

18-12-2562

 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลาก...

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

gif-new-14.gif - 628.44 kBประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 (งานประชาสัมพันธ์)

headศธ 0204/1403 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง นโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพุธ, 6 พศจิกายน 2562 (กลุ่มอำนวยการ)

headรายงานผลการสร้างและพัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติสำหรับประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้นและผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น 

วันจันทร์, 28  ตุลาคม  2562  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

head การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกลการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

วันจันทร์, 28  ตุลาคม  2562  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

 

004

ลองบช ชะอำ