คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ผลการประเมิน ITA ระดับ AA

Facebook banner01

banner covid 19 1510x360 Website

002

ข่าวประชาสัมพันธ์

12-07-2565

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา...

Read more

12-07-2565

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา...

Read more

24-06-2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย...

Read more

25-03-2565

วันที่1 มีนาคม 2565 การประชุมว่าด้วยความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียน   ...

Read more

25-03-2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ...

Read more

25-03-2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี...

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

003

icon newประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

icon newประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 

headประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

headประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

headประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานด้าน

headนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

headรายงานผลการประชุมหารือส่วนราชการที่ร่วมปฏิบัติงานกับ กอ.รมน. และสื่อที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

headสายด่วน 1374 กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง

head ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กประถมวัย

 

headประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธ, 17 มิถุนายน 2563 (สำนักงานศึกษาธิการภาค 4)

 

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานรัฐ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุ

วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก (นักวิชาการพัสดุ)

 วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันจันทร์, 3 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headศธ 0204/1403 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง นโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพุธ, 6 พศจิกายน 2562 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้บริหารระดับสูง

 

bigceo

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Tan

 

317417
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
348
1086
314865
2394
9409
317417
Your IP: 44.200.175.255
10-08-2022 12:15

51

67

60

62

61

branner q branner r Untitled 3  652315