คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมชุดผ้าไทยเป็นเป็นอัตลักษณ์ประจำชาติ โดยการแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 แสดงเจตนารมณ์จะปปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม
การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยินดีต้อนรับ นายพุฒิธร บุญเรือง
ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ระดับภาค ปี 2563 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
ประชุมคณะทำงาน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด

Facebook banner01

banner covid 19 1510x360 Website

002

30-06-2563

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ที่ 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้จัดประชุมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์และจั...

Read more

19-06-2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ปฏิ...

Read more

17-06-2563

  วันพุธ, 17 มีนาคม 2563                            ...

Read more

17-06-2563

 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและต...

Read more

16-06-2563

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยคณะ ศธจ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ความก้า...

Read more

15-06-2563

 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 พร้อมด้วย คณะ ศธจ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ความก้าวหน้า รับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะในการจัดก...

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

003

icon newประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธ, 17 มิถุนายน 2563 (สำนักงานศึกษาธิการภาค 4)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานรัฐ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุ

วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก (นักวิชาการพัสดุ)

 วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันจันทร์, 3 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headศธ 0204/1403 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง นโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพุธ, 6 พศจิกายน 2562 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้บริหารระดับสูง

nusthapon

prasert

 

075058
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
66
182
905
72225
1330
6428
75058
Your IP: 54.236.59.154
05-08-2020 06:03

51

67

60

62

61

branner q branner r