คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศ

Facebook banner01

banner covid 19 1510x360 Website

002

21-07-2564

กิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน"

Read more

21-07-2564

กิจกรรม ศธภ.4 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

Read more

20-07-2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำองค์ประกอบด้านข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ และตัวชี้วัดที่ 10 ฯ บันทึกเชิญประชุมและรายงานการประชุม ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายชื่อผู้เข้าร่วม...

Read more

26-05-2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณส...

Read more

07-12-2563

  วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2563 ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร               ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 89 รูป ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์...

Read more

07-12-2563

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ เขียวศรี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ ร่วมพิธีีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

003

icon newประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

icon newประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

icon newประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานด้าน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

icon newรายงานผลการประชุมหารือส่วนราชการที่ร่วมปฏิบัติงานกับ กอ.รมน. และสื่อที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

icon newสายด่วน 1374 กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง

icon new ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กประถมวัย

 

headประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธ, 17 มิถุนายน 2563 (สำนักงานศึกษาธิการภาค 4)

 

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานรัฐ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุ

วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก (นักวิชาการพัสดุ)

 วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันจันทร์, 3 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headศธ 0204/1403 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง นโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพุธ, 6 พศจิกายน 2562 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้บริหารระดับสูง

 

bigceo

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Tan

 

209194
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
207
254
11297
193871
16268
32322
209194
Your IP: 44.192.254.246
17-09-2021 17:14

51

67

60

62

61

branner q branner r Untitled 3