คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

DrRungsun1

นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร

รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่

ศึกษาธิการภาค 4
E-Mail : -

โทรศัพท์ : 061-616-5251

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พพงษ

นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 092-986-4089
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พแมว

นางสาวสุวรรณ  จุลมั่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 089-919-6607

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

malaingam

นางมาลัยงาม  แก้วสอาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 086-536-8757

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พแปม

นางสาวอมลรดา  พรหมวิหาร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 098-397-9896

รายละเอียดเพิ่มเติม