คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

รูปท่านประสิทธิ์ เขียวศรี

นายประสิทธิ์ เขียวศรี

 ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8   ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค  สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 081-171-3018

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


พแมว

นางสาวสุวรรณ  จุลมั่ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 089-919-6607

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

malaingam

นางมาลัยงาม  แก้วสอาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 086-536-8757

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

พแปม

นางสาวอมลรดา  พรหมวิหาร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 098-397-9896

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

นางอิงอร  สุทธดิส

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 095-514-2242
รายละเอียดเพิ่มเติม