คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

newStuc002

 

 รูปท่านประสิทธิ์ เขียวศรี

นายประสิทธิ์ เขียวศรี

รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

        กลุ่มอำนวยการ        

 

นางอิงอร  สุทธดิส

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


 

กลุ่มยุทธศาสตร์
การศึกษา

พแปม

นางสาวอมลรดา  พรหมวิหาร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

      กลุ่มบริหารงาน     

 

พแมว

 นางสาวสุวรรณ  จุลมั่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

    กลุ่มพัฒนาการ      

 

malaingam

นางมาลัยงาม  แก้วสอาด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล

พแมว

นางสาวสุวรรณ  จุลมั่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล