คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 1

newStuc002

 

 รูปท่านประสิทธิ์ เขียวศรี

นายประสิทธิ์ เขียวศรี

ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

        กลุ่มอำนวยการ        

 

นางอิงอร  สุทธดิส

นักจัดการงานทั่วไป

ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ


 

กลุ่มยุทธศาสตร์
การศึกษา
 พแปม

นางสาวอมลรดา  พรหมวิหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

   

(-ว่าง-)

 

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา       

malaingam

นางมาลัยงาม  แก้วสอาด

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล

พแมว

นางสาวสุวรรณ  จุลมั่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล