คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 1

newStuc002

 

 รูปท่านประสิทธิ์ เขียวศรี

นายประสิทธิ์ เขียวศรี

ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

              กลุ่มอำนวยการ            กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา    กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มพัฒนาการศึกษา    กลุ่มตรวจราชการและประเมินผล

reoo42