โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 1

S 40239133

 

 รูปท่านประสิทธิ์ เขียวศรี

นายประสิทธิ์ เขียวศรี

ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

              กลุ่มอำนวยการ            กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา    กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มพัฒนาการศึกษา    กลุ่มตรวจราชการและประเมินผล

65C9BDDA 85E7 4744 8375 875861C27218