สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ราชบุรี

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สมุทรสงคราม

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 นครศรีธรรมราช

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ภูเก็ต

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ชลบุรี

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉะเชิงเทรา

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นครราชสีมา

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อุบลราชธานี

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

addan1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์