เอกสารกลุ่มอำนวยการ

เอกสารเผยแพร่
 กลุ่มอำนวยการ


ps25651

Photo18.jpg

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

 

  2564                                                                                  

Photo18.jpg

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 

Screenshot 2021 02 17 111901

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

2562

 แผนปฏิบัติราชการ 2563

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 

 

 

2562       

20-2562

ผลการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนาปก แผนปฎบตราชการ 2562

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5