เอกสารกลุ่มอำนวยการ

เอกสารเผยแพร่
 กลุ่มอำนวยการ


2562       

แผนปฏิบัติราชการ 2563

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 

2562       

20-2562

ผลการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนาปก แผนปฎบตราชการ 2562

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5