รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง


                         

                            13072 17032714331473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 27,800 บาท

                            13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 223,850 บาท

                           13072 17032714331473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 93,900 บาท

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 59,150 บาท 

                           13072 17032714331473  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           

                           13072 17032714331473  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ   

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดพนัง (มีระบบฟองอากาศ)
                                 15,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง 

                           13072 17032714331473  ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ  

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮจ 7864 กทม.

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                           13072 17032714331473  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ซื้อโต๊ะหมูบูชา จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

ลองบช ชะอำ