ประกาศ / การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกันยายน (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมกราคม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกรกฎาคม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกันยายน

 

ประกาศ / การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกันยายน
-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม
-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกรกฎาคม
-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน                                                                         
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมกราคม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม

 

 ประกาศ / การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจัดทำเล่มรายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 14 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานศึกษาธิการภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคุรุภัณฑ์พาเทชั่นกั้นห้องผู้บริหาร
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 คูหา เป็นอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ฯ 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชุมทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 3.7 เมตร ยาว 1.7 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางประทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หลอดไฟและก๊อกน้ำโถปัสสาวะชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนและปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายทรัพย์สินทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 คูหา เลขที่ 90/50, 90/51 และ 90/52 เอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮง 9136 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮง 9136 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ ภายในโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 

 ประกาศ / การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ 18 ช่องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองในประเด็น "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำประกาศนียบัตร จำนวน 460 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ รถมินิบัส จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮจ 7864 กทม.
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 
 -   ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดพนัง (มีระบบฟองอากาศ)  15,000 BTU
จำนวน 2 เครื่อง 
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
 -   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 59,150 บาท
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 93,900 บาท
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 223,850 บาท
 -   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 27,800 บาท
 -  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง