แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ  


          439087zf2mcug0by   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
          439087zf2mcug0by  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

          439087zf2mcug0by   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

          439087zf2mcug0by   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565gif new 14