คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


           439087zf2mcug0by   ตุลาคม (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

           439087zf2mcug0by   พฤศจิกายน (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

           439087zf2mcug0by   ธันวาคม 

           439087zf2mcug0by   มกราคม 

           439087zf2mcug0by   กุมภาพันธ์ 

           439087zf2mcug0by   มีนาคม 

           439087zf2mcug0by   เมษายน 

           439087zf2mcug0by   พฤษภาคม (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)