รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 


                   439087zf2mcug0by   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                  439087zf2mcug0by   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                  439087zf2mcug0by   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564gif new 14