แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ps25651

management plan 2564

 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ               

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565icon new

 

                     

froder

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  icon new  

                         

 

froder.png

 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

เรื่อง มาตรการการใช้รถราชการ icon new

 

                                                         

2564

management plan 2564

 

 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

               สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ             ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

froder

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564