รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เตรียมการจัดกิจกรรมน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

 พระราโชบาย 1

พระราโชบาย 2

พระราโชบาย 3

พระราโชบาย 4

พระราโชบาย 5

       วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรสู่การปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จาก 4 จังหวัด ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ (สมุทรสาคร ,สมุทรสงคราม , เพชรบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์) เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการและวิธีการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค จังหวัด และ สถานศึกษาเอกชนในเขตรับผิดชอบ เพื่อน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 26 กุมภาพันธ์ 2562

ลองบช ชะอำ