รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วางแผนดำเนินงานโครงการ “Coaching Teams”

ประชมcoaching team 01

ประชมcoaching team 02

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค 5 ได้เป็นประธานในการประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการ “Coaching Teams” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างเครือข่ายศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์   ที่ประชุมกำหนดทิศทางการบูรณาการ การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับภาคร่วมกัน รวมทั้งกำหนดแผนการสื่อสารและแนวทางการนิเทศการบริหารจัดการศึกษา โดยจะมีการ ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการประชุมของแต่ละจังหวัด สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาครับผิดชอบค่าวิทยากรและค่าวัสดุฝึกประกอบการสื่อสารการสร้างเครือข่าย Coaching Team โดยกำหนดจัดงานในราวปลายเดือนเมษายน

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 6 มีนาคม 2562

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ