รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุม กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2-2562

 ก.ประจวบ ครงท 2 1

ก.ประจวบ ครงท 2 3

ก.ประจวบ ครงท 2 4

ก.ประจวบ ครงท 2 5

     วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 ได้รับมอบหมายจากนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี คณะกรรมการ กศจ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการบูรณาการการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ และกำหนดวิธีการประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาการรับเด็กซ้ำซ้อนและแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 14 มีนาคม 2562

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ