รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ร่วมประชุมคณะทำงานจัดคนลงตำแหน่ง ตามโครงสร้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18

กรอบอตรากำลง 01

กรอบอตรากำลง 02

กรอบอตรากำลง 03

กรอบอตรากำลง 04

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 เข้าร่วมประชุม “คณะทำงานจัดคนลงตำแหน่ง ตามโครงสร้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ” โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 5 เมษายน 2562

 

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ