รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุม กศจ.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2562

กศจ.สส. 5 62 01

กศจ.สส. 5 62 02

กศจ.สส. 5 62 03

กศจ.สส. 5 62 04 

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2562 การประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ อาทิ เรื่อง ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ, เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมิน และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู เป็นต้น โดยมีนายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 12 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ