รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำจิตอาสา' เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

 โครงการจตอาสา 01

โครงการจตอาสา 02

โครงการจตอาสา 03

โครงการจตอาสา 04

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้ร่วมกับ
ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ นายสุเทพ เทพเทศ เลขานุการ และหัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน เป็นวิทยาบรรยายให้ความรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำจิตอาสา' เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ' ประจำปี 2562 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติตัว, การแต่งกาย และการปฏิบัติงานจิตอาสา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ภาคประชาชน อาทิ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 19 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ