รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลดัชนีทางการศึกษาและ จัดทำรายงานดัชนีทางการศึกษาระดับภาค

 ดชนบานทพสวนทอง 01

ดชนบานทพสวนทอง 03

ดชนบานทพสวนทอง 02

ดชนบานทพสวนทอง 04

ดชนบานทพสวนทอง 05

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลดัชนีทางการศึกษาและ จัดทำรายงานดัชนีทางการศึกษาระดับภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค 4 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ “หัวข้อแนวทางการดำเนินการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานดัชนีทางการศึกษาระดับภาค” นายภาณุพงศ์ พนมวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย “การจัดทำรายงานดัชนีทางการศึกษาระดับภาค” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลด้านดัชนีทางการศึกษา ในเขตรับผิดชอบ (สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์)  ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลดัชนีทางการศึกษา เพื่อนำมาจัดทำรายงานดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและเผยแพร่ต่อไป

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 26 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ