รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุม กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5-2562

กศจ.ประจวบ ครงท 5 62 1

กศจ.ประจวบ ครงท 5 62 2

กศจ.ประจวบ ครงท 5 62 3

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2562 ในที่ประชุมมีการพิจารณาการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ,การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา, ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กคศ.กำหนด แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(เพิ่มเติม) เป็นต้น โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสังขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 2 กรกฎาคม 2562

 

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ