รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ กศน.สมุทรสงคราม

 นทรรศการทางวชาการ 01

นทรรศการทางวชาการ 02

นทรรศการทางวชาการ 03

นทรรศการทางวชาการ 04

นทรรศการทางวชาการ 05

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 เข้าร่วมงานการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่จัดให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด ในนิทรรศการมีผู้สูงอายุแสดงการรำอวยพร, สอนการทำพวงกุญแจ และการแสดงผลงานทางวิชาการ ณ สำนักงาน กศน.สมุทรสงคราม

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 10 กรกฎาคม 2562

 

 

 

 

 

ลองบช ชะอำ