วิสัยทัศน์ 2561 : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีศักยภาพในการแข่งขันรองรับอุตสาหกรรมการประมง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับภาค
งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ระดับภาค
การขับเคลื่อนการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองในประเด็น “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
“ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ”จำนวนกว่า 20,000 ตัว ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดดาวดึงษ์ จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสัญจร”
จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยงานพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”

002

27-11-2562

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยนายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ทำการติดตา...

Read more

26-11-2562

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยนายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ทำการติดตา...

Read more

25-11-2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 ได้ร่วมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวาย...

Read more

22-11-2562

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยนายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ทำการติดตา...

Read more

21-11-2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุมทรสงคราม (กศจ.) ครั้งที...

Read more

21-11-2562

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยนายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ทำการติดตา...

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

003

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง นโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562new icon1

วันพุธ, 6 พศจิกายน 2562 (กลุ่มอำนวยการ)

headรายงานผลการสร้างและพัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติสำหรับประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้นและผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น 

วันจันทร์, 28  ตุลาคม  2562  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

head การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกลการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

วันจันทร์, 28  ตุลาคม  2562  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

head ประกาศ  นโยบายด้านการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.วิษณุ เครืองาม  

วันพุธ, 10  ตุลาคม  2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

head ประกาศ ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 
หมวดที่ 9 ยุวกาชาด 

วันพุธ, 9 ตุลาคม  2562  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

004

ผู้บริหารระดับสูง

nusthapon

prasert

 

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

51
 57
 60
62
61
67
ภาค4
036937
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
89
63
189
36215
722
3572
36937

Your IP: 3.94.129.211
2019-12-10 17:19

ลองบช ชะอำ