วิสัยทัศน์ 2561 : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีศักยภาพในการแข่งขันรองรับอุตสาหกรรมการประมง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

002

19-06-2562

  วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้ร่วมกับ ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ นายสุเทพ เทพเทศ เลขานุการ และห...

Read more

12-06-2562

  วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2562 การประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ อ...

Read more

11-06-2562

  วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ ภาค 4 ได้รับมอบหมายจากนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะ...

Read more

05-04-2562

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 เข้าร่วมประชุม “คณะทำงานจัดคนลงตำแหน่ง ตามโครงสร้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ” โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ร...

Read more

31-03-2562

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ “โครงการ TFE (Teams For Education)” โดยมี...

Read more

28-03-2562

  วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวางแผนดำเนินงาน “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย &...

Read more

14-03-2562

       วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 ได้รับมอบหมายจากนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ทำหน้าที่...

Read more

13-03-2562

       วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการภาค 5 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งท...

Read more

12-03-2562

        วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ ภาค 5 ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศ...

Read more

08-03-2562

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิร...

Read more

SeeAll site2

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

003

 images  ประกาศ การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562  new icon1

วันพุธ, 13 มีนาคม 2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 5แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 5 

วันพุธ, 13 มีนาคม 2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

 images 1  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลากรภายนอกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันศุกร์, 4  มกราคม 2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images  หลักสูตรลูกเสือสำรอง 

images  หลักสูตรลูกเสือสามัญ

images  หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

images  หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ

 

วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

                     1440137833 86506

images โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย

วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images 1  เอกสารประกอบคำบรรยาย การประชุมปฏิบัติการกิจกรรมชี้แจงหลักสูตรและเวทีประชาคมฯ หัวข้อ " Instruction Design 2561" 

วันพฤหัสบดี, 30  สิงหาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

                     1440137833 86506

images สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ สามารถส่งใบสมัครที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

วันศุกร์, 10  สิงหาคม 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

                     1440137833 86506

images 1  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา"หลักสูตรประจำ"รุ่นที่ ๒

วันพุธ, 8 สิงหาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images  ผลการคัดเลือกหลักสูตรสถานศึกษาโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

1440137833 86506

images 1 รับสมัครสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล)

1440137833 86506

 images 1 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการวิพากร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากลุ่ม

จังหวัด และแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค" ประจำปีงบประมาณ 256

004

ผู้บริหารระดับสูง

karun

นายชาญ

ชาญวฒ วงศเพง

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

51
 57
 60
62
61
67
52
53
 ภาค 5

เอกสารวิชาการ

หนาปก แผนปฎบตราชการ 2562

 icon new แผนปฎิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานศึกษาธิการภาร 4

 หนาปกขอเสนอเชงนโยบายหลกสตรเชอมโยงicon newข้อเสนอเชิงนโยบายการศึกษา
ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง
 
 

 หนาปกแนวทางจดทำแผนแบบมสวนรวม

 

icon newแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)

แบบมีส่วนร่วม

 

 หนาปกขอมลสารสนเทศ 61 icon newข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

        ปีการศึกษา 2561   

023001
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
90
207
608
21624
1811
2245
23001

Your IP: 100.25.214.89
2019-06-26 22:04

ลองบช ชะอำ