วิสัยทัศน์ 2561 : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีศักยภาพในการแข่งขันรองรับอุตสาหกรรมการประมง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
สวัสดีปีใหม่ 2563
ร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562
การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่
งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ระดับภาค
การขับเคลื่อนการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองในประเด็น “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

002

03-01-2563

 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 ได้ต้อนรับ ท่านมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตร...

Read more

20-12-2562

 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาะิการภาค 4 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับภาค โครงการ TFE (Teams For Educ...

Read more

19-12-2562

 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาะิการภาค 4 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับภาค โครงการ TFE (Teams For Educ...

Read more

18-12-2562

 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลาก...

Read more

18-12-2562

นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน และประสบการณ์ในการพัฒนาการขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ...

Read more

12-12-2562

 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้เข้าร่วมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ทำกิจกรรมจิต...

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

003

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง นโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562new icon1

วันพุธ, 6 พศจิกายน 2562 (กลุ่มอำนวยการ)

headรายงานผลการสร้างและพัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติสำหรับประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้นและผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น 

วันจันทร์, 28  ตุลาคม  2562  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

head การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกลการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

วันจันทร์, 28  ตุลาคม  2562  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

head ประกาศ  นโยบายด้านการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.วิษณุ เครืองาม  

วันพุธ, 10  ตุลาคม  2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

head ประกาศ ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 
หมวดที่ 9 ยุวกาชาด 

วันพุธ, 9 ตุลาคม  2562  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

004

ผู้บริหารระดับสูง

nusthapon

prasert

 

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

51
 57
 60
62
61
67
ภาค4
042483
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
69
777
41016
2720
3548
42483

Your IP: 35.175.201.14
2020-01-23 05:48

ลองบช ชะอำ