รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4


2560

 

               หนาปก สารสนเทศ                                          

  ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560

  2562

 

               หนาปก สารสนเทศ ป 62                                              

   ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ลองบช ชะอำ