รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4


2560

หนาปก สารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560

 

2562

 

หนาปก สารสนเทศ ป 62

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562

13-62

ดัชนีทางการศึกษา ประจำปี 2562