รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4


2562

หนาปก สารสนเทศ ป 62

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562

13-62

ดัชนีทางการศึกษา ประจำปี 2562

                                                             

 2560

หนาปก สารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560