รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4


2560

 

               หนาปก สารสนเทศ                                          

  ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560

 2561

 

             หนาปกขอมลสารสนเทศ 61                                     

  ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ลองบช ชะอำ