คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

การบริหารเงินงบประมาณ

เอกสารเผยแพร่
 กลุ่มอำนวยการ


  2564                                                                                  2562

Screenshot 2021 02 17 111901แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

แผนปฏิบัติราชการ 2563

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 

2562       

20-2562

ผลการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนาปก แผนปฎบตราชการ 2562

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5