เอกสารเผยแพร่
 กลุ่มอำนวยการ


ps25651

Photo18.jpg

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

 

  2564                                                                                  

Photo18.jpg

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 

Screenshot 2021 02 17 111901

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

2562

 แผนปฏิบัติราชการ 2563

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 

 

 

2562       

20-2562

ผลการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนาปก แผนปฎบตราชการ 2562

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5