รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

053213
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
125
101
323
51166
1468
4316
53213

Your IP: 3.215.182.81
2020-04-07 17:12
ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ระดับภาค ปี 2563 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
ประชุมคณะทำงาน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด
ประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภาค
ประชุมจี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมชี้แจงแนวนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ

Facebook banner01

002

07-04-2563

 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ระดับภาค ปี 2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอ...

Read more

09-03-2563

 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณ จุลมั่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา...

Read more

26-02-2563

 วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นายสุรพงษ์ สาคเรษภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจั...

Read more

18-02-2563

 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานในการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภ...

Read more

14-02-2563

 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 และนายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติรูปการ...

Read more

03-01-2563

 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 ได้ต้อนรับ ท่านมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตร...

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18

นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน และประสบการณ์ในการพัฒนาการขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 โดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค 18 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ให้การต้อนรับ

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 18 ธันวาคม 2562

003

icon newประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานรัฐ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุ

วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก (นักวิชาการพัสดุ)

 วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันจันทร์, 3 กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มอำนวยการ)

headศธ 0204/1403 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)

headประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง นโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพุธ, 6 พศจิกายน 2562 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้บริหารระดับสูง

nusthapon

prasert

 

banner moe

51

67

60

62

61

ลองบช ชะอำ