รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ก้าวทัน Thailand 4.0" โดย ดร.วุฒิชัย สหัสเตโช วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 18 ธันวาคม 2562