ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาะิการภาค 4 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับภาค โครงการ TFE (Teams For Education) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กระบวนการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดย นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2562