ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปพนักงานด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563 (งานประชาสัมพันธ์)