Q&A กระดานถาม - ตอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

 

Q : การรับโอนข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

ต้องการโอนย้ายมาทำงานที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ไม่ทราบว่ามีตำแหน่งนักวิชาการพัสดุว่างไหม

A : ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการว่างอยู่ 1 อัตรา ค่ะ
http://www.reo4.moe.go.th/pub/index.php/2018-05-08-07-48-42

กลุ่มอำนวยการ