ติดต่อสอบถาม/แผนที่

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

( อาคาร 89 ปี โรงเรียนศรัทธาสมุทร)
122  ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 7500
โทร. 034-710561 โทรสาร. 034-710562
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Maps https://goo.gl/maps/Hv27s2KCz29zUHgQ8

messageImage 1646118913925