รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

สถิติการร้องเรียน / ร้องทุกข์
ข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                   

 

 ลำดับที่          เดือน  ร้องเรียน    ร้องทุกข์       การทุจริตฯ  ผลการดำเนินงาน
    1 ตุลาคม 2561         0          0             0  -
พฤศจิกายน 2561         0          0            0 
ธันวาคม 2561        0           0             0 
มกราคม 2562         0           0             0 
กุมภาพันธ์ 2562        0           0             0 
มีนาคม  2562        0           0             0 
เมษายน  2562        0           0             0 
พฤษภาคม  2562         0           0             0 
มิถุนายน  2562         0           0             0 
10  กรกฎาคม  2562         0           0             0 
11 สิงหาคม  2562        0         0            0
     12 กันยายน  2562        0         0            0  
  รวม   0  0  0   -