คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

 จตอาสา 01

จตอาสา 02

จตอาสา 03

จตอาสา 04

จตอาสา 05

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค 4 และ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติตัว, การแต่งกายและการปฏิบัติงานจิตอาสา เพื่อสร้าง ความเข้าใจให้กับอาสาสมัคร จำนวน 100 คน ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท ต.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 1 กรกฎาคม 2562