ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุม กศจ. เพชรบุรี ครั้งที่ 8/2562

 กศจ.เพชร 8 01

  กศจ.เพชร 8 02

   กศจ.เพชร 8 03

กศจ.เพชร 8 04

กศจ.เพชร 8 05

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2562 ในการประชุมมีการพิจารณาหลายหัวข้อ อาทิ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคุณอัมพร  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 9 กรกฎาคม 2562