ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

 ประชมเทดพระเกยรต 01

ประชมเทดพระเกยรต 02

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค 4 ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นางรักขณา ตัณฑวุฒโฒ ศึกษาธิการภาคกลาง สำนักงานศึกษาธิการภาค  2  เป็นประธานในการประชุม  ในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหารือคำสั่งและแนวทางในการดำเนินการจัดโครงการฯ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จ.ปทุมธานี

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2562