ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการจิตอาสาหน่วยงานพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

ฉบบ 75 

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 4 ได้นำคณะข้าราชการจิตอาสา, ข้าราชการ, บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยงานพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 26 กรกฎาคม 2562