คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานชุมชุนลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 21

ฉบบ 76

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยนายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ 

ประกาศโดย : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
วันที่ประกาศ : 28 ตุลาคม 2562