คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 ในฐานะรองประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กศจ.) ครั้งที่ 9/2562 โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 20 พฤศจิกายน 2562