คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยนายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ทำการติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 225 อาคาร 2 (อาคารแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 21 พฤศจิกายน 2562