คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุมทรสงคราม (กศจ.) ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 21 พฤศจิกายน 2562