คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยนายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ทำการติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 22 พฤศจิกายน 2562