ข่าวประชาสัมพันธ์ : การติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยนายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ทำการติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2562