คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยนายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 4 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ทำการติดตามและประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2562