ข่าวประชาสัมพันธ์ : เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้เข้าร่วมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสะอาดบริเวณวันอัมพวันเจติยาราม อุทยาน ร.2 และตลาดน้ำอัมพวา ในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 250 คน

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 12 ธันวาคม 2562