คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18

นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน และประสบการณ์ในการพัฒนาการขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 โดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค 18 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ให้การต้อนรับ

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 18 ธันวาคม 2562