คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาะิการภาค 4 ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับภาค โครงการ TFE (Teams For Education) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กระบวนการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณื ให้การต้อนรับ

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 20 ธันวาคม 2562