ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมชี้แจงแนวนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 ได้ต้อนรับ ท่านมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีศึกษาธิการจังหวัดและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดพร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ประกาศโดย : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
วันที่ประกาศ : 3 มกราคม 2563