คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลอง

รายละเอียดงบทดลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4 และนายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ประกาศโดย : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2563